Zápisy budou probíhat elektronicky od 2. 5. 2024 od 6.00 hodin do 16. 5. 2024 do 23.59 hodin. Zárove… více informací
Zavřít
Zpět

Školní jídelna

V celé MŠ je organizace, funkčnost a postupy ve stravování a s ním spojenými činnostmi v souladu s platnými předpisy, které jsou zahrnuty ve Školním řádu zaštiťující celou organizaci a v dílčích Provozních řádech jednotlivých OP. Oba řády spolu komunikují a jsou ve vzájemném v souladu. Provoz jednotlivých OP je upraven podle místních specifik a je pružný ke změnám a potřebám v každodenním vzdělávání a požadavkům rodičů.


  • Dětem je poskytována vyvážená a plnohodnotná strava s vhodnou skladbou jídelníčku na základě spotřebního koše (na všech jednotlivých OP jsou kuchařkám k dispozici PC s programem VISA, kde je možné propočítávání nutričních hodnot)
  • Pitný režim v průběhu celého dne v dostatečném množství se zachováním sebeobslužnosti a je samozřejmostí
  • Je dodržována technologie přípravy jídla a pokrmů souladu tak, aby podporovala kvalitní stravování dětí (obsah luštěnin, tmavého a celozrnného pečiva, ryb čerstvou zeleninu a ovoce, omezení přísunu cukrů a tuků a cukrářských výrobků apod.), využívají se nové receptury k zpestření jídel
  • Je dodržován stanovený časový interval (max. 3 hodinový) mezi podáváním  jednotlivých  jídel
  • U dětí se pěstují správné stravovací návyky, stolování je bráno jako společenský akt – využívá se k tomuto společné stolování
  • Je nepřípustné, aby byly děti do jídla nuceny
  • V případě individuální potřeby dítěte zajišťujeme i dietní stravování či jiné specifické úpravy stravy (konzultace se zákonným zástupcem, případně s KHS, lékařem apod.)
  • Kuchařky úzce spolupracují s vedoucími OP, s referentem pro stravování, s odborníky zabývajícími se stravováním, KHS, dodržují systém HACCAP
  • Děti jsou přijímány zdravé do MŠ, bez zjevné známky onemocnění. Pedagogové nesmí podávat léky dětem (pouze ve výjimečných případech, a to na základě písemně zadaných podmínek mezi MŠ a zákonnými zástupci).
  • Prevence zubního kazu se zajišťuje seznamováním se správnou technikou čištění zubů, po obědě čištění zubů na přání rodičů. Výjimku tvoří OP s internátním provozem, zde se čistí zuby pravidelně.

Pohádkový dětský den

Pohádkový dětský den Srdečně Vás zveme na odpoledne plné soutěží a zážitků 4.června 2024 od 15:30 - 17:30 hodin Program:  15:30 Slavnostní zahájení15:40 Vystoupení dětí z MŠ Lidická15:50 Pohádko…

Více informací

Zápis do MŠ pro rok 2024/2025

Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025 Termín zápisu na školní rok 2024/ 2025 od 6. 5. 2024 do 7. 5. 2024 Plakát k zápisu do mateřských škol pro školní rok 2024/2025.       Informace k z…

Více informací

Dny otevřených dveří

ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH NAŠÍ ORGANIZACE. PŘIJĎTE MEZI NÁS!!!! Milí rodiče, zápisy se blíží.  Nabízíme vám návštěvu mateřských škol, rovněž poradenství                 …

Více informací

Prázdninový provoz

PRÁZDNINY Provoz 2. mateřské školy v období červenec – srpen 2024. mateřská škola poskytuje a zajišťuje provoz i v období letních měsíců. Bude proveden závazný průzkum docházky vašich dětí v letn…

Více informací