Zápisy budou probíhat elektronicky od 2. 5. 2024 od 6.00 hodin do 16. 5. 2024 do 23.59 hodin. Zárove… více informací
Zavřít
Zpět

Režim dne

• 06:00 – 09:45 hod
spontánní a řízené činnosti s výchovně vzdělávacím programem, hygiena, přesnídávka a příprava na pobyt venku

• 09:45 – 11:30 hod
pobyt venku

• 11:45 – 12:30 hod
hygiena, oběd

• 12:30 – 14:30 hod
hygiena, poslech pohádky, odpočinek dětí

• 14:20  – 16:30 hod
odpolední svačina, hry a zájmové aktivity dětí


 Uspořádání života a dne v mateřské škole vychází z respektování potřeb dítěte. Spontánní hra tvoří základ všech činností dětí v MŠ během dne.
Činnosti dětí řízené pedagogem (organizované učení) vychází ze zásad prožitkového učení. Jsou zařazovány v délce odpovídající věkovým, vývojovým a individuálním zvláštnostem dětí. Převládají formy individuální, skupinové a kooperativní činnosti.
Frekvence zařazování pohybových aktivit dětí v denním režimu vychází ze zájmu dětí i z respektování jejich věkových, vývojových i individuálních potřeb. Tyto činnosti probíhají v průběhu celého dne, včetně pobytu venku.
Stolování a hygiena respektuje tříhodinový interval mezi jídly, základní požadavky správné životosprávy a tělesné hygieny.
Bezpečné sociální prostředí vytváříme na základě vzájemné důvěry a porozumění, úcty, empatie, pozitivní komunikace a spolupráce všech zúčastněných na životě mateřské školy.


Pohádkový dětský den

Pohádkový dětský den Srdečně Vás zveme na odpoledne plné soutěží a zážitků 4.června 2024 od 15:30 - 17:30 hodin Program:  15:30 Slavnostní zahájení15:40 Vystoupení dětí z MŠ Lidická15:50 Pohádko…

Více informací

Zápis do MŠ pro rok 2024/2025

Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025 Termín zápisu na školní rok 2024/ 2025 od 6. 5. 2024 do 7. 5. 2024 Plakát k zápisu do mateřských škol pro školní rok 2024/2025.       Informace k z…

Více informací

Dny otevřených dveří

ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH NAŠÍ ORGANIZACE. PŘIJĎTE MEZI NÁS!!!! Milí rodiče, zápisy se blíží.  Nabízíme vám návštěvu mateřských škol, rovněž poradenství                 …

Více informací

Prázdninový provoz

PRÁZDNINY Provoz 2. mateřské školy v období červenec – srpen 2024. mateřská škola poskytuje a zajišťuje provoz i v období letních měsíců. Bude proveden závazný průzkum docházky vašich dětí v letn…

Více informací